Jak vyhubit potkany SVÉPOMOCÍ

Likvidace potkanů svépomocí je někdy možné, ale je třeba si uvědomit rizika s tím spojená: nevhodným použitím deratizačních nástrah můžete ohrozit zdraví a život domácích zvířat i lidí. Platí, že ten, kdo deratizaci provede, zodpovídá za to, že jí provedl v souladu s metodiky Hygienické stanice a výrobců přípravků.

Největší rizika vyplývají pro toho, kdo, byť v dobrém úmyslu, provede deratizaci např. pro bytový dům, družstvo, společenství vlastníků. Setkáváme se s tím, že předseda SVJ pložil deratizační nástrahu na chodbu nebo před dům a zanedlouho po požití přípravku pošel jednomu z nájemníků pes, kočka… Za položení pokládky je však zodpovědný právě pan předseda, ale jako občan a nese tedy odpovědnost za veškeré škody. V tomto případě za škody, které vznikly majiteli zvířete. A to může být rád, že nedošlo k poškození zdraví např. dětí.

 

Jak vyhubit potkany ceník deratozace Praha Je třeba analyzovat reálné i potencionální průstupové body.

Hubení potkanů a myší svépomocí je možné, avšak za předpokladu:

  • Je třeba jistit, kudy se k nám hlodavci do objektu dostávají.
  • Zatěsnit zjištěné průstupy.

Jak vyhubit potkany likvidace jed ceník deratizace PrahaZpřístupnit všechny i nezjevné úkryty.

Zpřístupnit:

  • stoupačky
  • světlíky
  • duté sádrokartonové příčky, pokud je podezření na výskyt

Hubení potkanů jak zlikvidovat hubení deratizace ceník PrahaZpřístupnit prostory pod vanou.

Zpřístupnit:

  • prostory pod vanou
  • prostory pod sprchovým koutem

Ceník hubení potkanů deratizace jak zlikvidovat potkanyAnalyzovat rizika výskytu hlodavců v okolí objektu.

  • Pokud máme podezření na trvalý opakovaný výskyt hlodavců v okolí, zajistit deratizaci venkovních ploch.
  • Další postup konzultujte na bezplatné lince 800 100 180, Dispečink 602 204 500.

 

http://www.jak-vyhubit-potkany.cz/

VOLEJTE ZDARMA 800 100 180

DISPEČINK 602 204 500