Jak vyhubit potkany RYCHLE

Rychlé vyhubení či odchycení potkanů je možné jen mechanickými prostředky – pastmi klasickými nebo živolovnými. Hubení chemickými deratizačními nástrahami s návnadou působí vždy zpožděně. Prodlení mezi požitím hubící látky je dáno jednak množství přípravku, které hlodavec pozře a jednak je záměrné – jedná se o vlastnost přípravků, kterou jim dali výrobci chemických požerových nástrah.  Důvod je zajímavý: potkan je velice chytrý a učenlivý živočich. Skupiny potkanů vždy nechají ochutnat nalezenou potravu jednomu jedinci a pokud se mu po jejím pozření nic nestane, teprve pak začnou hodovat i ostatní. Ti pak hynou až po nějakém čase, který může trvat hodiny až dny.

Výhody a nevýhody deratizace pastmi a požerovými chemickýni nástrahami:

 • + past může být rychlým řešením.
 • + vydrží v podstatě neomezenou dobu nastražena.
 • – past funguje jednorázově. Pak je nutné jí znovu aktivovat.
 • – chyceného hlodavce je nutno vždy odborně zlikvidovat.
 • – její nevhodná a neodborná aplikace může být velmi nebezpečná zejména pro děti a domácí zvířata.
 • – za odborné provedení instalace pastí zodpovídá ten, kdo pasti nastražil.

 

 • + jedna chemická požerová nástraha zahubí větší množství škodlivých hlodavců.
 • + otrávený hlodavec často díky prodlení účinku jedové složky hyne mimo objekt, neboť někdy opustí objekt stejnou migrační cestou,kterou se do objektu dostal.
 • – otrávený hlodavec může uhynout v objektu. Někdy v nepřístupných prostorech, odkud se následně line zápach.
 • – její nevhodná a neodborná aplikace může být velmi nebezpečná zejména pro děti a domácí zvířata.
 • – za odborné provedení deratizace chemickými deratizačními nástrahami zodpovídá ten, kdo deratizaci provedl.

http://www.jak-vyhubit-potkany.cz/

VOLEJTE ZDARMA 800 100 180

DISPEČINK 602 204 500